Presentatie van het project

Een windmolenproject van 600 MW voor de kust van Duinkerke

 

Het windmolenpark zal zich op meer dan 10 km van Duinkerke en meer dan 11,4 km van de kustgemeenten aan weerszijden van de grens met België bevinden, over een totale oppervlakte van niet meer dan 50 km². Het project voorziet in maximaal 46 windturbines, die op monopieuachtige funderingen worden geïnstalleerd.

De inrichting en de uiteindelijke kenmerken van het park zullen worden vastgesteld nadat de vergunningen zijn verkregen en de technische studies zijn uitgevoerd, zodat de beste beschikbare technologieën kunnen worden gebruikt op het moment dat het project van start gaat.

De verwachte productie van het offshore windmolenpark van Duinkerke wordt geschat op ongeveer 2,3 TWh elektriciteit per jaar. Daarmee kan het equivalent van het jaarlijkse verbruik van bijna een miljoen inwoners worden gedekt, oftewel meer dan een derde van de bevolking van het noordelijke departement.

Een gebied waar windenergie op zee kan worden ontwikkeld

Het gebied voor de kust van Duinkerke heeft belangrijke troeven voor de aanleg van een offshore windmolenpark:

  • Een voor offshore-windenergie geschikte fysieke omgeving: een zeer goede windafzetting en een wisselende waterhoogte, gekoppeld aan de aanwezigheid van duinen, maar beperkt (minder dan 30 m voor het hele gebied).
  • Een robuust elektriciteitsnet dat de productie van het windmolenpark kan verwerken.
  • Een belangrijk industrieel-havencomplex, met de Grote Maritieme Haven van Duinkerke, en erkende knowhow en expertise op het gebied van energievraagstukken.

De windturbines moeten ongeveer 1 km van elkaar verwijderd worden om een optimaal gebruik van het windmolenpark op zee te waarborgen. De opdrachtgevers verbinden zich ertoe een milieuvriendelijk project te definiëren, te bouwen en te exploiteren en de praktijken toe te passen die het meest geschikt zijn voor de bestaande ecosystemen en gebruiken.

Het gebied wordt gekenmerkt door zeer specifieke hydro-sedimentaire omstandigheden, als gevolg van talrijke zandbanken en duinen, waarvan de vorm in de tijd evolueert. De bouwdirecties hebben reeds in de aanbestedingsfase aandacht besteed aan de mobiliteit van de zeebodem.

De aansluiting van het offshore windmolenpark voor de kust van Duinkerke op het terrestrische elektriciteitsnet wordt verzorgd door RTE, dat voorziet in de aanleg van :

  • een offshore elektrisch station waarmee de door windmolens opgewekte elektriciteit kan worden opgevangen en de spanning (66 000 volt) kan worden omgezet in een spanning die geschikt is voor het elektriciteitstransmissienet (225 000 volt) ;
  • een dubbele onderzeese en ondergrondse elektrische verbinding van 225 000 volt tussen het elektrische toestel op zee en het toestel aan land ;
  • een elektrisch toestel op de grond op 225 000 volt in de buurt van Duinkerke, aangesloten op het nabijgelegen bestaande elektriciteitsnet.

Meer weten over: Elektrische aansluiting van het windmolenpark in de Duinkerke Zee | TEN (TEN-france.com)

Twee erkende opdrachtgevers in de sector van de hernieuwbare energie

De vennootschap Eoliennes en mer de Dunkerque (EMD) : duurzame partners

Het project voor een windmolenpark in de Duinkerke-Zee profiteert van de deskundigheid van grote groepen op het gebied van de ontwikkeling en het beheer van grote projecten.

De partners hebben veel ervaring met offshore windenergie en grote industriële projecten. EDF Renouvelables en Enbridge zijn al lange tijd partners bij 6 offshore windmolenprojecten in Frankrijk.

EDF Renouvelables, een dochteronderneming van de EDF-groep, brengt knowhow over de ontwikkeling van projecten voor hernieuwbare energie en de deskundigheid van de EDF-groep op het gebied van zeer grote energieprojecten.

Enbridge Inc., leider in Noord-Amerika op het gebied van transport, distributie en opwekking van elektriciteit, heeft een sterke ambitie op het gebied van hernieuwbare energie, met een operationele en opbouwcapaciteit van 5,1 Gigawatt (februari 2022).

RTE (Réseaux de Transport d’Electricité): een sleutelrol in de energietransitie

RTE

RTE  (Réseau de Transport d’Electricité) is de beheerder van het Franse openbare elektriciteitsnet. RTE exploiteert, onderhoudt en ontwikkelt het hoogspanningsnet. Hij staat in voor de goede werking en de veiligheid van het elektrische systeem.

Tijdschema van het project